Joodse Gemeenschap Utrecht

Joodse Gemeenschap Utrecht

In Utrecht vind je een groeiend netwerk van Joodse inwoners. Ook vanuit de provincie vinden mensen een plek bij rabbijn Heintz en zijn vrouw Bracha. Als rabbijnechtpaar bieden zij steun, Joods onderwijs en een open huis; een plek waar geestelijk en praktisch naar elkaar wordt omgezien.

Joodse mensen zijn dan ook van harte welkom om samen de Torah te bestuderen, te bidden, vragen te bespreken, Hebreeuws te leren, maar ook om de wekelijkse sabbat en Joodse feesten zoals Purim, Sukkot en Rosh Hasjana met elkaar te vieren.

De Joodse Gemeenschap in Utrecht biedt hulp en inspiratie aan iedereen die Joods is. Mensen kunnen aansluiten bij vieringen, gebeden, rituelen en feestdagen, of lessen volgen over de Thora of de Hebreeuwse taal… of deelnemen aan een creatieve activiteit, zoals challes bakken of een workshop volgen!

Bij praktische hulpvragen wordt alles gedaan om te kunnen helpen. Omdat Utrecht een universiteitsstad is, zijn er met regelmaat ook Joodse docenten of studenten uit het buitenland die tijdelijk ‘onderdak’ zoeken en dit vinden bij Chabad Utrecht. Onder het motto ‘kun jij niet naar ons komen, dan komen we naar jou’ worden er vijf keer per jaar pakketjes met Joodse lekkernijen en inspiratie rondgedeeld aan diegenen die door ziekte, mobiliteit of een andere reden niet kunnen aansluiten.

Sinds 2011 is er elk jaar een openbare viering van Chanoeka midden in het centrum van de stad Utrecht.  Voor niet-Joodse mensen met interesse in de Hebreeuwse taal of het Judaïsme zijn er ook lessen te volgen.

Chabad-Lubavitch

De Utrechtse rabbijn Heintz en zijn vrouw zijn deel van de wereldwijde Chabad-Lubavitch-beweging, vaak afgekort tot Chabad of Lubavitch. Chabad is  een van de grootste chassidische bewegingen ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Crown Heights in Brooklyn, New York. Er is bijna geen land ter wereld waar de vertegenwoordigers niet zijn. Er wordt voor de grap wel eens gezegd dat je twee dingen overal ter wereld tegenkomt: Coca Cola en Chabad. 

Twee dingen die je overal ter wereld tegenkomt? Coca Cola en Chabad!

Chabad is de afkorting van chochmabiena en da’at. Dit zijn de Hebreeuwse woorden voor wijsheid, verstand en kennis. De chabad-filosofie houdt in dat je als mens steeds weer deze unieke vermogens als coördinatiepunt mag kiezen. Wanneer je namelijk alléén vanuit gevoel zou leven, dan was er geen verschil meer tussen mensen en dieren.

Lubavitcher Rebbe

De Chabad-beweging heeft zeven leiders gekend, waarvan de laatste de Lubavitcher Rebbe wordt genoemd. Rebbe Menachem Mendel Schneerson (1902-1994) heeft veel bijgedragen aan het na-oorlogse Jodendom dat vanuit de verwoesting van de Holocaust kwam.

Chabad heeft, in navolging van de Rebbe, de missie om overal ter wereld de joodse gemeenschap ter plaatse te sterken en ondersteunen vanuit de Goddelijke rijkdom en wijsheid van de Torah en de Traditie van de Torah. Zendingsdrang hoort niet biJ Chabad, ze beschouwen zichzelf liever als een ANWB-richtingwijzer die aangeeft  aan welke weg de juiste is. Of de reiziger het advies opvolgt, is aan hem of haar.

Rebbe Menachem Mendel Schneerson (1902-1994)

Geschiedenis Utrecht

Vroeg in de Middeleeuwen woonden er al Joden in Utrecht. Op een bepaald moment werd het hen verboden om de nacht door te brengen in Utrecht. De ‘Utrechtse Joden’ vestigden zich in omliggende plaatsen zoals Maarssen. Wel trokken deze oud-Utrechters dagelijks naar de stad om er hun handel te slijten. Voordat de avond viel en de stadspoorten zouden sluiten, verlieten ze de stad weer.

Aan het einde van de achttiende eeuw kwam hier verandering in. In 1792 werd een eerste synagoge in gebruik genomen. Sinds die tijd is er ook weer veel veranderd. Utrecht kreeg een eigen sjoel, een tweede nieuwere, grotere sjoel. Momenteel heeft de Joodse Chabad-gemeenschap in Utrecht geen eigen gebouw. De feesten worden aan huis gevierd en voor kinderen en volwassenen zijn er leerbijeenkomsten. 

Zowel de rabbijn en zijn vrouw werken onbezoldigd voor de stichting Vrienden van de Joodse Gemeenschap in Utrecht. Zij ontvangen hier geen vergoeding of betaling voor.

Bron: o.a. IPOR