Chanoeka is immaterieel erfgoed

Chanoeka is immaterieel erfgoed

De Chanoekaviering in Utrecht is in 2013 uitgeroepen tot immaterieel cultureel erfgoed. Hiermee is het feest geborgd voor de generaties die na onze generatie komen. De Chanoekaviering heeft in nu dus een plekje in het register van de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland, zoals omschreven in het UNESCO-verdrag. Chanoeka Utrecht is hiermee de eerste Joodse traditie die op deze lijst staat.

Tijdens Chanoeka, ook wel het lichtjesfeest genoemd, staat men niet alleen stil bij de overwinning op de Grieken maar ook bij de godsdienstvrijheid voor alle volkeren en tolerantie voor andersdenkenden. Omdat in Nederland de godsdienstvrijheid in de grondwet verankerd is, kan het feest meer in de openbaarheid gevierd worden.

Lesbrief

Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed heeft in samenwerking met Chanoeka Utrecht een lesbrief ontwikkeld voor op school, club of thuis. De lesbrief is gratis verkrijgbaar op immaterieelerfgoed.nl.

UNESCO verwoordt het belang van cultureel erfgoed als volgt:

Het gaat erom immaterieel erfgoed levensvatbaar te houden voor de toekomst, waarbij de belangrijkste rol is weggelegd voor de lokale gemeenschappen die dit immaterieel erfgoed dragen.