ANBI-status

ANBI-status

Stichting vrienden van de Joodse gemeenschap Utrecht heeft een ANBI status. Iedere donatie mag bij de belastingaangifte afgetrokken worden van het inkomen. Hiermee bespaar je belasting. Hieronder vind je de officiële gegevens van onze ANBI-status:

ANBI-informatie

 • Naam: Stichting Vrienden van de Joodse Gemeenschap Utrecht
 • KvK inschrijfnummer: 30193723
 • RSIN nummer: 816810126
 • SBI-code: 9002
 • Geregistreerd via de Belastingdienst.
 • Postadres: Postbus 9915, 3506GX Utrecht
 • Contactadres: vriendenjoodsutrecht@gmail.com
 • IBAN: NL50ABNA0596801084

Doelstelling

 • Doelstelling: Het bevorderen van Joods leven in Utrecht en omgeving op educatief, cultureel, religieus en sociaal vlak.
 • Stichting vrienden van de Joodse gemeenschap Utrecht heeft geen winstoogmerk. Positieve resultaten worden aan de reserve toegevoegd.
 • Werving van middelen: Stichting vrienden van de Joodse gemeenschap Utrecht ontvangt middelen van deelnemers aan door georganiseerde activiteiten. Andere bronnen van middelen zijn sponsoring van activiteiten giften, legaten subsidies en donaties.
 • Bestuurssamenstelling: Rabbijn Aryeh Leib Heintz (voorzitter), penningmeester, secretaris.

Vrijwilligers

Stichting Vrienden van de Joodse gemeenschap Utrecht zal, met hulp van de eeuwige, de bestaande activiteiten voortzetten. Joodse feesten en activiteiten moeten voor Joden in Utrecht en omgeving altijd mogelijk blijven. Dit mag niet afhankelijk zijn van de financieringsmogelijkheden. Uitgangspunt is het religieus – sociale aspect en niet het commerciële.

Om dit in de toekomst structureel te kunnen bekostigen, wordt er vanuit Stichting Vrienden van de Joodse gemeenschap Utrecht door een groep vrijwilligers actief naar sponsoren en donoren gezocht. Dit om de gemiddelde dekkingsbijdrage van de deelnemers aan de activiteiten tussen de 30 en 50% te kunnen houden.

Het doel van Stichting Vrienden van de Joodse gemeenschap Utrecht is: ‘Het bevorderen van Joods leven in Utrecht en omgeving.’